De 40-dagentijd is begonnen: De tijd voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen. We staan in deze tijd stil bij het lijden van Jezus. Wat het hem kostte om voor onze zonden te betalen en ons erfgenamen te maken van alle rijkdom die God ons wil schenken ( Efeziërs 2:1- 10)

Juist vanwege dit geweldige Goede Nieuws dat wij als christenen hebben om gratis uit te delen aan alle mensen om ons heen, hebben 7 kerken samen THE GOD STORY uitgenodigd om naar Harderwijk te komen op 7 en 8 april. Op een frisse eigentijdse en heldere manier wordt het Evangelie gepresenteerd.
BID DAT GOD IEMAND OP UW HART LEGT OM MEE TE NEMEN.
Op vrijdag is het programma voor volwassenen en op zaterdag voor jongeren.
Wilt u bidden voor deze gezamenlijke actie van de 7 kerken. U kunt de poster ook doorsturen of de link delen op Facebook. https://www.facebook.com/thegodstory/?fref=nf
Zie ook het promofilmpje: http://www.geloveninharderwijk.nl/agenda/the-god-story-in-harderwijk/