Wie zijn wij?

De Petrakerk te Harderwijk is onderdeel van de Nederlandse Gereformeerde Kerken   en is een gemeente in beweging, met naast bestaande activiteiten ook nieuwe initiatieven met naast vertrouwde ook nieuwe vormen en activiteiten om de kerk gestalte te geven.

Er is een groeiend missionair bewustzijn. Activiteiten die (zijn) ontstaan, passen binnen een door de kerkenraad gekozen en door de gemeente ondersteunde visie en richting: we zijn ‘gemeente onderweg’.

Meer over wie we zijn …

Wat geloven wij?

Wij geloven in God als schepper van de hemel en de aarde die zich door Zijn Woord, de bijbel tot ons richt. Wij geloven in Jezus de Zoon van God die als mens naar deze aarde is gekomen. Wij geloven dat God van ons houdt. Zijn liefde zien wij in Jezus’ leven en sterven zoals de Bijbel daarover vertelt.  Door Jezus mogen wij kinderen van God zijn. We willen ons door Gods liefde laten inspireren en leren elkaar en de mensen om ons heen lief te hebben.

Meer weten over ons geloof? Neem contact op voor meer informatie.