Gereformeerd

Staan in een gereformeerde traditie

We staan in de gereformeerde traditie. Kernachtig verwoord betekent dit:

  • dat we de bijbel zien als Gods betrouwbare Woord
  • dat Christus in ons leven centraal staat
  • dat God wil dat we hem alleen vertrouwen
  • dat we alleen door zijn genade gered worden
  • dat we leven tot eer van God

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt vormen een landelijk kerkverband waarin Jezus en de Bijbel centraal staan. De GKv is ontstaan vanuit een gereformeerde traditie en heeft zo’n 273 plaatselijke gemeenten.

Wij maken deel uit van het kerkverband van Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Voor meer informatie over de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt verwijzen wij naar gkv.nl.