Geleid door de Geest en in zijn kracht willen we ons oefenen in:

  1. Hart hebben voor de Heer: Als volgelingen van Jezus vertrouwen we ons toe aan zijn leiding en zijn we hem toegewijd met hoofd, hart en handen. De middelen waardoor Hij zijn genade en nabijheid schenkt willen we graag gebruiken: de zondagse woordverkondiging, de bediening van de sacramenten, lofprijzing, gebed en bijbel-lezen, het onderlinge geloofsgesprek, gemeenschap en toerusting.
  2. Hart hebben voor elkaar als zijn leerlingen: Als leerlingen van Jezus vormen we zijn lichaam, zegt de Bijbel. We zijn verbonden met hem als ons hoofd en met elkaar als delen van zijn lichaam. Daarom hebben we zowel hem als elkaar nodig om te leren geloven, hopen en bovenal liefhebben. We zorgen goed voor elkaar door middel van pastoraat en diaconaat, waarbij ieder zijn of haar gaven inzet voor de ander.
  3. Hart hebben voor zijn bevrijdende werk in de wereld: Als medewerkers in Gods koninkrijk zetten we ons -in het spoor van Jezus- met woord en daad in voor onze naasten dichtbij en veraf. Ook worden wij geroepen ons te verzetten tegen het kwaad in deze wereld zoals dat zichtbaar wordt in verrijking, verarming, verslaving, vernieling, vervuiling, vereenzaming en verzieking. We verlangen ernaar dat ook andere mensen Jezus leren kennen. Daartoe investeren we in evangelisatie, in zending en in extern diaconaat en rusten elkaar daarvoor toe.

Hoe?