Hoe willen we gemeente zijn in gehoorzaamheid aan de Heer?

 1. Samen leerlingen van Jezus
  Wij willen een gemeente zijn die overzichtelijk is ingedeeld in kleinere en grotere eenheden, waarbinnen de leden naar elkaar omzien. Wij willen ons dagelijks leven en ons geloof met elkaar delen en elkaar helpen en bemoedigen om leerling van Jezus te zijn.
 2. Herkenbaar in de wijk
  Wij vinden het mooi als de leden vanuit de wijken en vanuit andere kleinere gemeenschappen bewust met anderen in hun omgeving contact zoeken en samen optrekken. Wij willen hen op uitnodigende wijze laten zien en hen laten delen in wat het betekent om leerling van Christus te zijn. De Petrakerk is ook door de week een plek waar men welkom is voor ontmoeting, hulp en vragen.
 3. Oog voor diversiteit
  Wij willen als gemeenschap een veilige plek zijn voor ieder gemeentelid als geliefd kind van God. Wij verlangen naar een gemeente waarbinnen de jeugd een belangrijk onderdeel vormt. De volwassen leden verlangen ernaar dat ook jongeren trouwe leerlingen van Jezus worden. Daarom leven zij hen voor en begeleiden hen in wat het betekent om met God te leven, anderen te helpen en de eigen talenten en gaven voor Gods koninkrijk in te zetten. Andersom inspireert de jeugd de volwassenen door hun talenten en enthousiasme.
 4. Helpen en omzien
  Wij hebben voor ogen dat leden van onze gemeente vanuit Gods liefde begaan zijn met de zorgen van de mensen om hen heen. Wij ontplooien activiteiten om geïnspireerd door Jezus’ voorbeeld die mensen te ondersteunen en te helpen. Het zou mooi zijn als daarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht wordt bij bestaande initiatieven en projecten in Harderwijk
 5. Toerusting
  Wij zien een gemeenschap waarin werk wordt gemaakt van de vorming en toerusting van gemeenteleden met een taak. Ook worden er toerustingsactiviteiten georganiseerd gericht op het christen-zijn in navolging van Jezus.
 6. Meedoen
  Wij zien de Petrakerk als een plek waar gelovigen en anderen elkaar ontmoeten en geïnspireerd worden om leerlingen van Jezus te zijn. De Petrakerk wil daarin samenwerken met andere kerken in Harderwijk. Om mee te doen met de activiteiten die vanuit de Petrakerk georganiseerd worden, hoef je geen lid van de gemeente te zijn.
 7. Leiding
  Wij zien een gemeenschap waarin de kerkenraad op een transparante en geestelijke manier leiding geeft en zo de voorwaarden schept om gemeente onderweg te zijn. Op basis daarvan vertrouwt de kerkenraad de verantwoordelijkheid en uitvoering van activiteiten (bouwstenen) toe aan de (mini)wijken, commissies en leden. Er is daarbij oog voor de traditie, maar ook ruimte voor diversiteit en creativiteit in de uitvoering. We volgen de methode ‘Leven uit de bron’ als methode voor gemeenteopbouw. De bestuurs- en organisatiestructuur is dienstbaar is aan de gekozen richting.
 8. Vieren
  Wij verlangen naar erediensten waarin we als gemeente Jezus’ opstanding vieren, God steeds beter leren kennen en door zijn Woord en Geest aangesproken en toegerust worden om Jezus te volgen elke dag van ons leven. Tijdens de diensten zingen we psalmen en andere geestelijke liederen met afwisselende begeleiding, vieren regelmatig het avondmaal, aanbidden God en bidden voor elkaar en voor de wereld. We gebruiken stilte-momenten om onszelf eerbiedig te richten op de Heilige God. De diensten zijn afgestemd op jong en oud, waarbij de kleine jeugd zijn eigen viermoment kent.