Verbonden
Door ons geloof in de Enige God, Jezus Christus en zijn Heilige Geest voelen we ons met elkaar verbonden. In onze erediensten en in ons persoonlijk leven, zetten we Gods Woord centraal. We lezen uit de Bijbel, het Woord van God, we luisteren naar de uitleg daarvan en de toepassing voor ons dagelijks leven. We gebruiken de sacramenten (doop en avondmaal), geven onze gaven in de collecte en bidden en zingen met elkaar en we ontmoeten elkaar bij allerlei verschillende activiteiten.

Kinderen

Jezus zei: “Laat de kinderen tot mij komen.” Kinderen zijn dus belangrijk, ook binnen de kerkdienst. Daarom hebben we elke ochtend het KIK-moment (Kind in Kerk), waarin de preek voor de kinderen uitgelegd wordt met voorbeelden die in hun leefwereld passen. Daarna mogen de kinderen naar de Schatgravers, waar ze het onderwerp van de kerkdienst behandelen op een manier die bij hen past.

Voor de allerkleinsten is er tijdens de morgendienst een kindercrèche.

Meekijken (TV, Internet, Kerkdienst gemist)

Klik hier om de kerkdienst mee te maken of terug te kijken

 

De Petrakerk heeft ook een ringleiding voor extra geluidsversterking.