DV maandag 8 juni vindt het maandelijkse stadsgebed plaats. De wijk Drielanden, kerkelijk centrum De Regenboog, is de plaats van ontmoeting. Gewoon en toch anders. We zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten.

Geliefde broeders en zusters,

Stadsgebed in coronatijd. Gewoon en toch ook weer niet. Kan onze stad zonder gebed? Ik denk het niet. We hebben Goede vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren achter ons. Gevierd en toch zo anders. We missen de samenkomst en elkaar. Wat we niet missen is de aanwezigheid van de Geest van Pinksteren, de Geest van de Vader en de Zoon. 2000 jaar geleden voor het eerst massaal uitgestort in Jeruzalem. Gelukkig is het daar niet bij gebleven. Juist in deze tijd ervaren we de afhankelijkheid van de Geest. Als alle wetenschap en techniek tekort schiet om een virus onder controle te krijgen, mogen wij weten dat het God niet uit de hand loopt. Het lijkt dat juist deze crisis als een vliegwiel werkt op de mogelijkheid om het Evangelie te verspreiden. Heel veel creativiteit wordt ingezet om het Woord van God overal toegankelijk te maken. In Matt 24:14 zegt Jezus: “Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen”. Zou Covid-19 een middel zijn om de verspreiding van het Evangelie juist te versterken? In deze tijd zien we dat het werk van b.v. GlobalRize en Wycliffe een geweldige vlucht neemt. Bemoedigend dat we hieraan zien dat het werk van de Geest niet te keren is. Dat alles, zelfs een pandemie, kan meewerken om Gods plan ten uitvoer te brengen. Hoe bemoedigend.

Stadsgebed 8 juni.

Voor het Stadsgebed van 8 juni hopen wij weer samen te komen. Niet in, maar rond kerkelijk centrum de Regenboog in Drielanden. We willen elkaar om 19.30 uur ontmoeten op het parkeerterrein naast de kerk. (op 1,5 m van elkaar). Na een gezamenlijke inleiding willen we middels een gebedswandeling, door en voor de wijk in tweetallen gaan bidden. Wel graag van te voren even aanmelden als je hierbij aanwezig wilt zijn (ewester@caiway.nl)

Tip: neem pen en papier mee voor gebedspunten.
Zelf eventueel water meenemen. (er is geen koffie)

Ik noem vast een paar dank en gebedspunten:

Dankpunten:

 • We danken dat we Pinksteren hebben mogen vieren.
 • Danken dat de gevolgen van de coronapandemie minder worden en de scholen en bedrijvenweer voorzichtig kunnen beginnen.
 • Danken dat we als kerken en ook als stadsgebed de samenkomsten geleidelijk weer kunnengaan oppakken.
 • Danken dat we zoveel meeleven mogen ervaren op allerlei gebied. (zie ook de bijgevoegdelijst met dank/gebedspunten die gedeeld zijn tijdens het vorige stadsgebed.)

  Gebedspunten:

 • We bidden voor verder herstel uit de crisis, zowel fysiek als economisch.
 • We bidden voor scholen, leerlingen en leerkrachten.
 • Voor ziekenhuis en verzorgingshuizen, waarvan zoveel gevraagd en verwacht wordt.
 • We bidden voor christenen wereldwijd die het erg moeilijk hebben. (b.v. (boot)vluchtelingenin Griekenland, Turkije of waar ook ter wereld, slachtoffers van Boko Haran, voor mensen in Jemen, voor landen die getroffen worden door sprinkhanenplagen, enz.)

  Nacht van gebed.

  Vervolgde christenen vragen altijd om gebed. Om daaraan gehoor te geven organiseert Open Doors jaarlijks de Nacht van Gebed. Met opzet ’s nachts, als teken van verbondenheid, omdat veel vervolgde christenen alleen in het donker of in het geheim kunnen samenkomen.
  Dit jaar vindt de Nacht van Gebed plaats in de nacht van vrijdag 12 juni (21.00 uur) op zaterdag 13 juni. (01.00 uur)

  De opzet is, mede door de beperkingen als gevolg van de coronacrisis, anders dan voorgaande jaren. Fysieke deelname aan gebed in (grote) groepen is vooralsnog niet reëel.
  it jaar kun je daarom thuis aan de Nacht van Gebed meedoen door het volgen van de livestream die op deze pagina en het YouTube kanaal beschikbaar zal zijn.

  Meer info op de site van Open Doors: https://www.opendoors.nl/nacht

  Namens de werkgroep gebed wensen we u Gods zegen.
  Elly den Harder, Trudie Kooistra, Annemarie Stuiver, Jaap Kroese, Henk Hijmissen en Evert Westerink.