Gebed:  “Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt;  blijf waakzaam en bid voorduren voor de heiligen”  (Efeze 6:18)

A.s. maandag, 7 januari hopen wij voor de eerste keer in dit pas begonnen jaar weer samen te komen voor het stadsgebed.

We zijn te gast bij de Christengemeente Sefanja,  Stationslaan 121.   19.30 uur

Januari is de maand waarin het gebed extra in de belangstelling mag staan.  Wereldwijd wordt dan  de week van gebed georganiseerd.

Christenen komen samen om te bidden. Ook in Harderwijk is dat een traditie geworden waarbij wij graag  willen aansluiten.

Op de website  https://www.missienederland.nl/weekvangebed2019 is informatie te vinden over het ontstaan en de ontwikkeling.

De Week van gebed in Harderwijk met o.a.:

 • De Prayer night op zaterdag
 • Gebedsavonden in  6 kerken ’s avonds om  19.30
 • 7 x 24 gebed in de Open Hof.

We kunnen (a.s. maandag) danken voor:

 • De vele kerstvieringen in kerken, scholen en instellingen.
 • De internationale kerstviering. (Sefanja)
 • De uitbreiding van de Raad van de EGH met twee oudsten en een diaken.
 • De samenwerking tussen de Petrakerk en de Bethelkerk.
 • De ruimte die het christelijke geluid krijgt in onze huis-aan-huis-bladen.

We willen bidden voor

 • De lopende en nog te starten Alpha cursussen in 2019.
 • De Week van gebed.
 • Bidden voor onze hulpverleners (ambulance/politie/brandweer enz).
 • Het “eetcafe voor jongeren”  in de oude synagoge.
 • Voor alle mensen die bij de gemeentelijke groenvoorzieningen werken en bij Snel Herstel