Week van Gebed 2019 van 20-27 januari

voorafgegaan door de Prayer Night. Thema: Recht voor ogen.

In Harderwijk georganiseerd door stichting Echo. Echo wil de onderlinge verbondenheid onder christenen graag bevorderen. De Week van Gebed is daarvoor een prachtig middel.

We kennen het maandelijkse: Stadsgebed. Daar is veel draagkracht ontstaan om mee te doen aan de jaarlijkse Week van Gebed. Het is een feest van herkenning en verbondenheid.

 

De Week van Gebed in Harderwijk en Hierden heeft 3 pijlers:

Prayer Night,

Avond-Gebedsmomenten op wisselende plekken,

24-7 Gebed in de Open Hof.

 

De Prayer-Night op zaterdag 19 januari in de Open Hof is de plek waar tieners en jongeren elkaar ontmoeten. Op een ontspannen, creatieve manier leer je meer over bidden en word je bepaald bij het thema van de Week van Gebed.  Er is aanbidding met zang en muziek. En tijd en ruimte om te bidden. Voor Jeugdgroepen én  jeugdleiders.

 

De Avond-Gebedsmomenten zijn gezamenlijke gebedsmomenten gehouden in verschillende kerken. We gaan dus bij elkaar op bezoek. Prachtige gelegenheid om de eenheid in geloof: Jezus Christus en Die gekruisigd, te beleven. En een kans om eens te kijken bij een andere gemeente en in een ander gebouw.

Aanvang: 19.30 – 20.30 uur met daarna tijd voor koffie en ontmoeting!

 

24-7 Gebed in de Open Hof. De deuren van de Open Hof staan een week lang, dag en nacht open voor ontmoeting, gebed en aanbidding. In stilte, met zang en muziek, door onderwijs en op allerlei creatieve manieren kun je bezig zijn met gebed. Je bent van harte welkom om alleen, met je gezin, met je kring of gebedsgroep langs te komen. Dat kan op elk moment. Als je met een groep komt kun je je aanmelden op een rooster. Op dat rooster vind je ook wanneer er aanbidding of onderwijs is. Binnenkort staat het rooster op de site van Echo. http://stichtingecho.nl/activiteiten/gebed-harderwijk/ .

 

Begin januari komt de flyer met plaatsen en tijden.

Kun je niet wachten tot januari…..van harte welkom bij Het Stadsgebed op maandag 3 december om 19.30 uur in de Open Hof.

 

www.stichtingecho.nl of tel.0341-419207

 

namens Werkgroep Week van Gebed stichting Echo

Elly den Harder, Henk Hijmissen, Trudie Kooistra, Jaap Kroese,

Annemarie Stuiver, Lennart van der Vegt, Bas Visscher, Matthijs Winter, Evert Westerink

 

 

 

Landelijke informatie:

Recht voor ogen
Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid van 20 t/m 27 januari 2019 het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. U en jij zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen.

 

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

 

De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid in 2019 bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid. Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vind je op www.weekvangebed.nl