Op zondagmiddag 16 april, eerste Paasdag, zal er weer een feestelijke Paaszang plaats vinden aan de haven van Harderwijk.

Een band van muzikanten en zangers vanuit verschillende kerken zal de samenzang begeleiden olv Frea Kroese. Dit keer zal Gerrit de Haan van de Oude Synagoge spreken.
De viering wordt afgesloten met een zegen door de gezamenlijke predikanten en voorgangers.
Zoals bij een eerdere paasviering iemand zei “Pasen is het feest van de opstanding van Jezus en het hart van het Christelijk geloof. Dat Jezus opstond uit de dood betekent dat zijn sterven aan het kruis voor ons, werkelijk “volbracht” is. Hij leeft vandaag en….wij kunnen daardoor leven met Hem die overwon. Door alle eeuwen heen hebben christenen deze waarheid beleden en gevierd.”
Daarom willen wij christenen uit alle kerken uitnodigen om samen de opstanding van Jezus te vieren en uit te zingen over Harderwijk.

De afgelopen jaren waren er steeds tussen de 500 en 700 bezoekers, wij verwachten dit jaar meer bezoekers, zeker als het weer meewerkt.

Het geheel zal plaats vinden van 14.30 uur tot 15.30 uur aan de haven naast de molen op de oude scheepshelling “Veluvia”. We raden u aan om met de fiets te komen.
Voor meer info tel. Stg ECHO. Tel 0341- 419207, www.GeloveninHarderwijk.nl of info@stichtingecho.nl

De paasviering is ook via een YouTube  livestream te volgen. Zie: www.petrakerkharderwijk.nl/YouTube