Eind vorig jaar is een werkgroep aan het werk gegaan met de vraag hoe we kinderen en jongeren meer bij de viering van het Avondmaal kunnen betrekken. Om ons als gemeente hierop te bezinnen, zijn een aantal artikelen uit twee kerkelijke opiniebladen het lezen waard, Onderweg en Nader Bekeken. De vraag wordt in deze artikelen verschillend beantwoord. Dat helpt ons om een en ander af te wegen en ons een mening te vormen. U/jij vindt ze hier:

Nader Bekeken door Jan Wesseling: kinderen en Avondmaal

Onderweg #23, jaargang 2: Kinderen aan het avondmaal

Meer informatie over Onderweg leest u hier: Onderweg Actieflyer kerken

Reacties zijn welkom bij de werkgroep: avondmaal@petrakerkharderwijk.nl.