Hulp bieden aan de zwakkeren in onze samenleving

als navolgers van Jezus

Stichting Marktplein

Sinds december 2002 verleent Stichting Marktplein crisishulp vanuit een christelijke identiteit:

Wij zien het als onze taak en opdracht om – als navolgers van Jezus – hulp te bieden aan de zwakkeren in onze samenleving.

 

Doelgroep

Wij richten ons op de zwakkeren in onze samenleving, en daarbij specifiek de niet-kerkelijke hulpvragers binnen de gemeente Harderwijk.

Met niet-kerkelijke hulpvragers bedoelen wij diegenen die niet bij een christelijke kerk of gemeente zijn aangesloten en afhankelijk zijn van de overheidsvoorzieningen.

Regelmatig gaat dit om mensen zonder of met een beperkt netwerk, die tussen wal en schip vallen.

 

Crisishulp (vs. bestaande voorzieningen)

Stichting Marktplein functioneert aanvullend op de overheidsvoorzieningen, die voorafgaand een hulpvraag wel eerst moeten zijn aangesproken. Hoe graag we ook zouden willen helpen, dit is niet altijd mogelijk, o.a. omdat onze mogelijkheden en middelen begrensd zijn. Aan het verlenen van crisishulp gaat een hulpvraag vooraf. Elke hulpvraag is uniek en maatwerk is belangrijk. Op elke hulpvraag die wij ontvangen proberen zo snel mogelijk en passend te reageren. Wij werken binnen de kaders van de geldende regels. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, met respect voor de privacy.

 

Samenwerking

We kunnen het niet alleen. Stichting Marktplein heeft afspraken gemaakt met / werkt nauw samen met een aantal kerken binnen de gemeente Harderwijk, een aantal maatschappelijk organisaties en de gemeente Harderwijk over de mogelijkheden tot (niet structurele) ondersteuning. Meestal komen de hulpvragen bij deze partijen binnen. Zij fungeren meestal als eerste lijn. Van een aantal kerken (samenkomend in het GDO) ontvangt Stichting Marktplein financiële en materiele steun, zodat wij onze taak kunnen uitvoeren.  (GDO = Gezamenlijk Diakonaal Overleg). De Stichting Marktplein is zelfstandig, maar verantwoording schuldig aan de steunende diaconieën. Door betrokken instanties, de gemeente en de diaconieën wordt erkend dat Marktplein voorziet in een duidelijke behoefte in onze omgeving, door de hulp die zij biedt.

 

Indienen hulpvraag

Een hulpvraag kan worden gestuurd naar:  marktplein@hetnet.nl

Let wel:  Het is belangrijk dat wij voldoende informatie krijgen over de situatie om een goede afweging te kunnen maken (of de hulpvraag voldoet aan de criteria voor crisishulp).

 

Wat kunt u doen?

U kunt (mee) helpen, door bijvoorbeeld voor het werk van Stichting Marktplein te bidden of door middel van een gift aan uw diakonie o.v.v. Stichting Marktplein.

 

Het bestuur:

Henk Eijsenga (voorzitter)

Henk Ovinge (penningmeester)

Ewout Brands (secretaris)

 

 

Contact:

Naam : Stichting Marktplein
Postadres : Veldkersmeen 73, 3844 RG Harderwijk
email : marktplein@hetnet.nl

 

 

Nadere informatie:

IBAN : NL02 RABO 0384 1586 25
KvK nummer : 08112043
RSIN : 816257413

 

Stichting Marktplein heeft een ANBI-status.

 

Onderstaand vindt u de volgende documenten van Stichting Marktplein: