Samen bidden voor recht in de wereld

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig.

De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee

en staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Elke dag is er een dag-thema wat nauw verband houdt met Recht door zee. Een paar Bijbelgedeelten met korte reflectie en passende gebedspunten. Zo bidden we samen voor recht in de wereld.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed (21-28 januari 2018). De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden. Bid je mee?

Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vind je op www.weekvangebed.nl

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. De traditie van de gebedsweek gaat al ruim anderhalve eeuw terug en zit in ons DNA. We vinden samen bidden belangrijk.

In Harderwijk en Hierden doen we weer mee aan de Week van Gebed.

Elke avond is er een uur van gebed en ontmoeting.

Hieronder alvast de planning.

Zaterdag 20 januari Prayer Night voor jongeren, meer informatie volgt

Lennart van Youth United:  lennart@youthunited.nl;
Matthijs, Baptistengemeente: matthijs.headbang@gmail.com;

 

Zondag 21 januari aandacht voor de Week van Gebed in de kerken

Maandag 22 januari:   Plantagekerk

Willemien Holtrop: willemienholtrop@gmail.com;

Dinsdag 23 januari:   Leger des Heils

Henk Timmer:  henk.timmer@legerdesheils.nl;

Woensdag 24 januari: RK Catharinakerk

Julius de Graaf: juliusdegraaf@gmail.com;

Donderdag 25 januari:  Dorpskerk Hierden Let Op 19.00 uur

Ria Jansen: sjaakjansen@solcon.nl;

Vrijdag 26 januari : Baptistengemeente locatie Open Hof

Wiesje Hijink: mlhijink@gmail.com;

Zaterdag 27 januari:  Afsluiting: Sing-in bij Sefanja

Annelies van der Snoek: anneliesvdsnoek@solcon.nl;

 

Behalve op donderdag zijn de avonden van 19.30 tot 20.30 uur met daarna koffie.

In december komt de flyer met alle informatie.

Maar noteren in je agenda kan alvast!

 

Vriendelijke groeten, Trudie Kooistra

tel. 420059, email kooistrathuis@hotmail.com

 

 

Werkgroep Gebed

Stichting ECHO
Melis Stokelaan 91A
3842 GL Harderwijk
Tel. 0341-419207
mob. 06.21.44.11.53
jan@stichtingecho.nl
www.stichtingecho.nl