Alweer voor het veertiende jaar wordt de Tentweek georganiseerd in de laatste week van de basisschoolvakantie. Dit jaar vindt dit evangeliatie-evenement plaats van maandag 26 t/m vrijdag 30 augustus 2019 op het Kerkplein voor de Grote Kerk. Noteert u deze data alvast in uw agenda. De voorbereidingen voor deze bijzondere week met evangeliserende én recreatieve activiteiten voor jong en oud zijn al weer in volle gang!

De organisatie van de week is in handen van de Hervormde Gemeente, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Elke Tentweek staat de Bijbel centraal. In een gezellige en ongedwongen sfeer gaan we in gesprek met de mensen van onze stad en toeristen. We kiezen elk jaar een thema dat als een rode draad door alle programma’s loopt. Dit jaar is dat:

“Houvast”

Wie/wat is ons houvast in dit leven? Jezus houdt ons vast ondanks dat wij Hem (soms) loslaten… Een breed thema waar we een afwisselend programma mee samenstelden.

Dit jaar is er weer een Singin, een jongerenavond en thema-avond. En ook de gebruikelijke activiteiten zoals Kinderbijbelklub, Bijbelstudie, ontbijt met aansluitend rondleiding door de pas gerestaureerde kerk en het pannenkoekenrestaurant staan weer op het programma.

De Tentweek kunnen wij niet organiseren zonder de hulp van onze Hemelse Vader. Daarom willen wij u in de eerste plaats vragen om te bidden voor een gezegende week.

Maar ook uw hulp is hard nodig. Daarom zijn we ook dit jaar weer op zoek naar veel vrijwilligers die mee willen helpen bij dit mooie werk.
Hebt u hart voor God en uw medemens en wilt u zich een dag(deel) inzetten?
Bij de volgende activiteiten hebben we veel hulp nodig:

– voor de kinderprogramma’s op dinsdagmorgen 27, woensdagmiddag 28 en donderdagmorgen 29 augustus
– voor het bidden in de gebedstent, voor en met deelnemers aan de programma’s en met passanten
– bij de bediening / gastheren- en vrouwen voor het pannenkoekenrestaurant op donderdag 29 augustus
– voor het bakken van lekkere hapjes voor de High Tea op dinsdag 27 augustus
Geeft u zich ook op om een bijdrage te leveren aan het slagen van deze week?

U kunt ons financieel steunen door een gift over te maken op rekeningnummer NL89 RABO 0159 3561 64 t.n.v. Tentweek Harderwijk. Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Voor informatie zie ook onze website: www.tentweekharderwijk.nl.
Opgave voor hulp of vragen kunnen gemaild worden naar info@tentweekharderwijk.nl. Maar u kunt ook altijd contact opnemen met één van de teamleden.

Met een hartelijke groet namens het kernteam:
Annemieke ten Hove (voorzitter), Mirjam van Ree (penningmeester), Dikkie de Waal (secretaresse), Janneke van den Berg, Eline van de Bunte, Marja Kroon, Sjoukje Luiting, Alie Rougoor, Betsie Verhoef en Meta Westerink