A.S. maandag 6 mei, is het stadsgebed (wegens verbouw van de Petrakerk)  in de Bethelkerk, Wittenhagen 28,  Harderwijk.

Pasen ligt intussen achter ons en we zien uit naar Hemelvaartsdag en Pinksteren.

We mogen terugzien op een prachtige Paasviering in de diverse kerken, in scholen en vooral ook bij de haven. Op eerste paasdag waren heel veel broers en zusters uit alle kerken samengekomen om te gedenken dat de Heer waarlijk is opgestaan.

Wat is het dan een voorrecht, dat we a.s. maandag al weer de gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten tijdens het maandelijkse stadsgebed. Even geen kerkmuren, maar  één te zijn:  “in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede:  één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is”. Efeze 4:2-6

Dank en gebedspunten:

  • Danken dat we tijdens Pasen mochten gedenken dat de Heer waarlijk is opgestaan.
  • Dat we uit mogen zien naar Hemelvaart en Pinksteren.
  • Danken voor een mooie en goed verlopen koningsdag en we bidden voor een zegen voor ons koningshuis.
  • Bidden voor degene die nu examen moeten doen
  • Voor jongeren die met zelfmoordgedachten rondlopen. Bidden dat jongeren hoop en vertrouwen mogen krijgen. Dat Jezus hen aan de hand neemt.
  • Gebeds meerdaags, van Hemelvaart tot Pinksteren, dagelijks, in het Visnet.

U en jullie zijn van harte WELKOM!!!

Namens de werkgroep gebed wensen we u Gods gezegen.

Elly den Harder, Trudie Kooistra, Annemarie Stuiver, Jaap Kroese, Henk Hijmissen en Evert Westerink.