Zoals gebruikelijk vindt a.s. maandag 6 april het maandelijkse stadsgebed plaats. Helaas is de gebruikelijke invulling niet mogelijk. We zullen dus niet samenkomen in de Dorpskerk van Hierden.

Geliefde broeders en zusters,

Het is stil geworden, 2000 jaar geleden in Jeruzalem, en nu in Harderwijk, in Hierden en in Nederland, ja in heel de wereld. Nu stilgezet door een virus. Toen, na de indrukwekkende intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij het “Hosanna! Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heere, de Koning van Israël” heeft geklonken is het stil geworden. De Koning is terechtgesteld, veroordeeld door het Joodse sanhedrin en door de Romeinse overheerser. Het leek erop dat Hij verslagen was. Maar de waarheid is dat Hij de overwinning heeft behaald. Door Zijn lijden en sterven heen heeft Hij de kop van de slang verbrijzeld. Maar de dood kon hem niet vasthouden. Hij is opgestaan, Hij leeft!!!

Maar ‘stil gezet en stil geworden’ betekent niet dat er geen gebed zal zijn. Nee, juist in deze tijd is gebed extra nodig. Laten we ons richten op de Verhoorder van gebeden. Hij die Zelf de weg van lijden heeft afgelegd en Zelf daarom zo goed weet wat het betekent om te moeten lijden. We leven toe naar Pasen in de 40 dagentijd. We staan stil bij het lijden en sterven van onze Heiland en Redder, Jezus Christus. Hij moest een weg gaan die voor ons onmogelijk was. We weten dat wij ook in het lijden van deze tijd niet worden verlaten. Hij riep het uit: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten”. Hij moest die weg alleen gaan, zodat wij nooit meer alleen zouden zijn. Maar we weten ook dat juist in Zijn sterven en opstaan de overwinning is behaald.

Als we dan niet fysiek samen kunnen komen, hoeft dat geen belemmering te zijn om met en voor elkaar te danken voor ontvangen zegeningen en biddend de nood van stad, land en wereld voor Gods Troon te brengen.

In de stille week zijn er vanuit verschillende kerken momenten om samen naar Pasen toe te leven. Deze momenten zijn niet te bezoeken, maar kunnen via CAI of internet worden meebeleefd.
We noemen:

De Bethelkerk:

Passie Stiltes in de Bethelkerk van maandag tot en met donderdag om 19.30 uur te volgen via de Cai, kanaal 702.

Het Visnet:

’s Avonds van 19.00 tot 19.30 uur (op vrijdag van 19.00 tot 20.00) met een overdenking door ds. van Leeuwen. Iedereen kan dat thuis meebeleven. Middels kerk-tv (Cai 704 en 705)
of YouTube https://www.youtube.com/channel/UClUprmAWyX-Z4D3Kx00d-FA kunnen we toch samen toeleven naar Pasen.
Stil en toch verbonden.

Stichting Echo:
In de week voorafgaand aan Pasen zullen we bidden met mensen uit allerlei kerken via een livestream. Elke avond van maandag 6 april tot en met donderdag 9 april om 20.00 u. Gebeds- en dankpunten kunnen worden gedeeld in de chat. De livestream is te volgen via www.stichtingecho.nl. Hier kunnen gebeds- en dankpunten worden opgegeven!
U kunt de uitzendingen thuis ook volgen via de KerkTV. CAI Harderwijk heeft ervoor gezorgd dat iedereen in Harderwijk die TV kijkt via de coaxkabel de momenten thuis gratis, dus zonder decoder, kan bekijken. U vindt de uitzending bij de CAI op kanaal 702. (voor uitgebreide info – zie bijlage)

Maar het zou mooi zijn als u/jij ook dank- en gebedspunten inbrengt.
Middels een replay op deze mail kunt u tot a.s. zaterdagavond dank en/of gebedspunten aandragen. Daar zal ik een overzicht van maken en die a.s. maandag delen.

Dankpunten:

 • We staan er niet alleen voor. We hebben elkaar – op afstand en toch verbonden.
 • De eenheid die we nu extra mogen ervaren, over kerkmuren heen.
 • We mogen en kunnen vieren (zij het anders) dat Jezus is opgestaan.
 • We danken dat we in een land leven waar de zorg zo goed is geregeld.Gebedspunten:
 • We bidden voor iedereen die zelf getroffen is door het coronavirus of er in eigen kring mee temaken heeft.
 • We bidden voor iedereen die werkzaam is in de zorg en waarvan in deze tijd zoveel wordtgevraagd.
 • We bidden voor de overheid, plaatselijk, provinciaal en landelijk, die in deze tijd voor zulkemoeilijke beslissingen komt te staan.
 • We bidden voor ouderen en eenzame mensen die nu geen bezoek meer kunnen ontvangen.
 • Voor bootvluchtelingen op Lesbos, in kamp Moria en de vluchtelingen tussen de grens Turkijeen Griekenland.
 • Voor die gezinnen die het moeilijk hebben met de huidige situatie. Dat ze het volhouden, metthuiswerken, met kinderen thuis van school.
 • Voor gezinnen waar gevaar voor huiselijk geweld dreigt door de huidige situatie.
 • Voor bevoorrading van onze levensmiddelen (vrachtwagen personeel, vakkenvullers e.d.)