De week van gebed ligt nog maar net achter ons.
Heerlijk een week lang dagelijks met broers en zussen in het geloof bij elkaar om in zang, woord en gebed de aanwezigheid van onze God en zaligmaker te ervaren.
Een week lang “het recht voor ogen”.  Samen biddend strijden tegen onrecht.  Er zijn weer mooie dingen gebeurd tijdens 24/7 gebed,
tijdens de prayer night, tijdens de dagelijkse bijeenkomsten en  tijdens de afsluitende aanbiddingsavond.
We kunnen en mogen terugzien op een gezegende week.
Maar het volgende gebedsmoment komt er al weer aan.
Aanstaande maandag 4 februari hopen we weer samen een moment van gebed te hebben in de Dorpskerk in Hierden.
We nodigen u/jou uit om 19.30 uur.
De noodzaak voor Gebed is meer dan ooit aanwezig.
De volgende dank en gebeds-punten willen wij graag onder de aandacht brengen .
Laten we danken en bidden voor:
 dankbaarheid voor de Week van Gebed in Harderwijk en Hierden: Prayer Night, Avondgebedsmomenten en 24-7-gebed.wijsheid voor de werkgroep-gebed van Echo: Hoe we verder gaan…. Nieuwe ideeën uitwerken. Er is een verlangen naar meer en vaker samen bidden en aanbidden.dankbaarheid voor de Scholendienst, voorbede voor ouders en kinderen.Ziekenhuis St Jansdal; voor personeel die extra werkdruk ervaart ivm overname ziekenhuis Lelystad. Voor patiënten die langdurige of complexe zorg nodig hebben.dankbaarheid dat ‘gewortelde’ asielkinderen in ons land mogen blijvengebed voor de gebedsgroep op donderdagmiddag in het AZCvrijspraak voor Asia Bibi
·         Cafe de Liefde: Welke standpunten hebben de lokale politieke partijen? Welke plannen hebben ze voor de stad?
·         En gaan politiek en saamhorigheid eigenlijk wel samen?Daarover gaat het Politiek Café de Liefde, donderdag 1 maart in Hotel Baars, Smeepoortstraat 52 in Harderwijk. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur . Alle lijsttrekkers van lokale politieke partijen doen mee.
Gebed voor het team van Victory: Het hele verhaal op 22 en 23 maart. Een grote groep vrijwilligers uit verschillende kerken maakt een voorstelling waarin het Bijbelverhaal verteld wordt. Uitvoering in het Dolfinarium. Dat ze in alle drukte van de voorbereiding gericht mogen blijven op God.
·         Komende maand raadsvergadering; onderwerp besluitvorming over zwembad
·         Laten we ook  biddend strijden tegen de dreiging van de “eerste heksenkring” (voor meer info)   https://ermelo.nieuws.nl/evenementen/eerste-heksenkring-van-ermelo-e-o-vindt-plaats-in-harderwijk/
U en jullie van harte WELKOM!!!
Namens de werkgroep gebed wensen we u Gods gezegen.