Zoals gebruikelijk vindt a.s. maandag 11 mei het maandelijkse stadsgebed plaats. Helaas is de gebruikelijke invulling niet mogelijk. We zullen dus niet samenkomen in de CGK de Zaaier.

Geliefde broeders en zusters,

75 jaar vrede, bevrijding van een bezetter. Dat vieren wij in deze tijd. We zijn bevrijd en leven in vrede. Ik vraag me af wie er in deze tijd een gevoel van vrijheid heeft. Vrijheid betekent toch dat we in niets worden gehinderd? Dat we kunnen en mogen doen wat we willen? Gaan en staan waar en zeggen wat je zelf wilt. Niemand kan je een strobreed in de weg leggen, toch?

Jezus spreekt (Joh. 8) het “nageslacht van Abraham” aan die vonden dat ze vrij waren. Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde”. En een slaaf is het tegenovergestelde van vrij zijn. Om vrij te zijn, vervolgt Jezus: “Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn”. En vrijgemaakt door Hem, betekent niet dat we maar doen en laten  wat we willen. Dan is het gebaseerd op een liefdesrelatie. En voor een goede relatie zijn regels nodig. Dat is geen beperking van de vrijheid maar een middel om een in vrijheid samen te kunnen leven. Zou dat niet zijn wat we in de samenleving zo missen? Laten we bidden voor meer van deze vrijheid.

Samenkomen is op dit moment niet mogelijk. Maar dat betekent niet dat er deze maand geen stadsgebed zal zijn. Volgens het schema zouden we a.s. maandag, 11 mei om 19.30 uur samenkomen in “De Zaaier”. Daarom gaan we vanuit de CGK De Zaaier, met enkele deelnemers het stadsgebed uitzenden. Dat betekent dat u/jij kunt deelnemen aan deze samenkomst. Via KerkTV op kanaal 706 van de CAI en middels het YouTube-kanaal van De Zaaier: https://bit.ly/dezaaier  kunt u meeleven en meebidden.

Verder zal de mogelijkheid worden geboden aan de kijkers en thuisbidders om met Mentimeter  –www.menti.com gebedspunten aan te dragen. Houd daarvoor een tablet of  mobiel bij de hand. Tijdens de uitzending zal worden uitgelegd hoe u (eenvoudig) uw gebedspunt kunt delen.

Het zou mooi zijn als u/jij ook dank- en gebedspunten inbrengt.

Ik noem vast een paar dank en gebedspunten:

Dankpunten:

  • We danken voor 75 jaar vrijheid, maar ook voor vrijheid van Godsdienst in Nederland.
  • Danken voor de technische mogelijkheid dat kerkdiensten maar ook gebedsbijeenkomsten door kunnen gaan.
  • Danken voor de creativiteit die nu wordt toegepast.

Gebedspunten:

  • We bidden voor iedereen die werkzaam is in de zorg en waarvan in deze tijd zoveel wordt gevraagd.
  • We bidden voor scholen, leerlingen en leerkrachten.
  • Voor mensen die in eenzaamheid leven en in deze tijd daar extra mee worden geconfronteerd.
  • Bestuurders, plaatselijk, provinciaal en landelijk, die in deze tijd voor zulke moeilijke beslissingen komen te staan.
  • Voor bewoners van het AZC, nu er zoveel activiteiten stil liggen.
  • Voor moslims, die nu tijdens de Ramadan het extra zwaar hebben. Dat ze de ware vrijheid in Jezus mogen ontdekken

 

Ter info:

Misschien is onderstaande online cursus iets voor u.

Geïnteresseerden?  Klik op onderstaande link voor meer info.

https://mailchi.mp/0e7201e32913/online-gebedsmoment-voor-genezing

Namens de werkgroep gebed wensen we u Gods zegen.

Elly den Harder, Trudie Kooistra, Annemarie Stuiver, Jaap Kroese, Henk Hijmissen en

Evert Westerink.