Beste Vrienden,

Hopelijk hebben jullie ook inspirerende Pinksterdag gehad.

Wie naar de Opwekkingsconferentie geweest is, zal dat zeker ervaren hebben.
Met 65.000 mensen God  prijzen, danken en lofzingen is toch wel bijzonder!!

Door zijn Geest, liefde en kracht  mogen wij nu leven en getuigen!!

Jezus zei over de Geest : Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen” ( Joh 16: 14)
m.a.w de Heilige Geest wil ons steeds meer laten zien wat we zijn en wat we bezitten in Christus … zodat we daar uit zullen leven!!

Maandag 12 juni kan het Stadsgebed door een begrafenis niet in de Regenboog.

Het is verplaatst naar het Echocentrum, Melis Stokelaan 91A om 20.00 uur

De gebedspunten beslaan de komende maanden omdat we in juli en agustus geen mail sturen
Dank en gebedspunten:

 • Dank God voor de vele zegeningen en samenwerking tussen kerken en christenen in het afgelopen seizoen.
  Denk aan Internationale diensten, div vieringen, vervulde vacatures, jeugddiensten en Alpha’s etc
 • Gebed voor Frans van Velzen en Henk Schuurman die vertrekken, dat die vacatures ook vervuld mogen worden met mensen van Gods keuze.-  Voor de avond van gebed voor de vervolgde kerk die op 16 juni gehouden wordt in het Visnet  Zie folder hiernaast
 • Gebed voor het AZC en moslims tijdens Ramadan. Er is een boekje op app over dit 30 dagen gebed  zie: www.30dagen.nl
  Miljoenen christen bidden samen voor de zelfde onderwerpen en noden.  Bij Echo zijn nog enkele boekjes a 2 euro
  Op 17 juni komt een groep Turkse christenen naar Harderwijk om te getuigen, een dienst te houden en te eten Zie bijlage. U Bent welkom!!
   
 • Voor de zomer evangelisatie activiteiten:
  – Op de Kriemelberg in Ermelo, de kerk en recreatie activiteten van het Baken,15 juli- 20 aug. Zie www.bakenharderwijk.nl
  – De Tentweek bij de Grote kerk van 14 – 20 aug. Zie www.tentweekharderwijk.nl
  Groep Jongeren uit verschillende landen met Youth United van af 3 juli actief in en om Harderwijk.  Zie later op site www.youthunited.nl
  – De voor bereidingen voor de nieuwe Alphacursussen mn de Alpha Business waar Flip van de Kolk onverwachts is overleden Bid ook voor zijn familie

Wij hopen het nieuwe seizoen weer te starten met een bemoedingsavond voor alle gebedsgroepen  en bidders op maandag 4 sept. om 19.30 uur in Echo.

Wij wensen jullie een verfrissende en gezegende zomer toe.

Namens de werkgroep gebed,

Elly den Harder, Trudie Kooistra, Tineke het Lam, Annelies van der Snoek, Jan van der Vegt en Evert Westerink.

Stg.ECHO
Melis Stokelaan 91A
3842 GL Harderwijk
Tel. 0341-419207
mob. 06.21.44.11.53
jan@stichtingecho.nl
www.stichtingecho.nl