Nog maar net bekomen van de week van gebed, krijgen we opnieuw de kans om samen te komen om te bidden voor ons land, onze stad en voor elkaar.
En dat bedenken we niet zelf. Paulus gaf dat advies al aan zijn leerling en geestelijke zoon Timotheüs mee. We staan hiermee dus in een goede Bijbelse traditie.

“Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder.”

(1Tim 2:1-2)

Danken voor:

 • De week van gebed. 6 avonden samen vanuit verschillende kerken bidden en danken rond het thema: “buitengewoon vriendelijk.” En ook voor de prachtige opkomst
 • Een week lang 24/7 bidden in de Open Hof. Op verschillende manieren is er weer uiting gegeven aan wat gebed betekend en hoe daaraan vorm gegeven kan worden.
 • Tijdens deze week blijkt dat de kerken in Harderwijk steeds meer naar elkaar toegroeien en dat de kerkmuren steeds meer overschrijdbare grenzen zijn geworden.
 • Danken dat we 75 jaar geleden bevrijd werden.
 • Bidden voor Joodse Harderwijkers en voor bewustzijn van onrecht en discriminatie.
 • Danken dat plaatselijke media aandacht schenkt aan kerken middels berichten en columns van de voorgangers.

Bidden voor:

 • Voor bestuur en verantwoordelijke leiders in stad, provincie en land
 • Voor scholen, voor onderwijzend personeel. Maar ook voor de opendagen als ouders en kinderen keuzes moeten maken.
 • Bidden voor kinderen die in armoede opgroeien. Voor het werk en de middelen van stichting Leergeld zodat deze kinderen kunnen meedoen met diverse activiteiten.
 • Bidden voor een vaste plek voor 24/7 gebed in Harderwijk.
 • Wijsheid en zegen voor het beroepingswerk in het Visnet.

U en jullie zijn van harte WELKOM!!!

Namens de werkgroep gebed wensen we u Gods zegen.
Elly den Harder, Trudie Kooistra, Annemarie Stuiver, Jaap Kroese, Henk Hijmissen en Evert Westerink.