Dankbaar

Laten we deze informatiebrief beginnen met het uitspreken van onze dankbaarheid! Gezegend zijn we met onze jeugd, gezegend zijn we met onze ouders en ouderen. Gezegend zijn we met onze jeugdwerker Richard, dankbaar zijn we voor zijn vaste aanstelling. Gezegend zijn we omdat we elkaar tot hand en tot voet mogen zijn en dat is ook ons gebed:

“Wij bidden om Zijn Geest van waarheid. Moge Die ons bijeenhouden en bezielen met zijn kracht om samen kerk te zijn, om elkaar en anderen te inspireren, om Jezus en zijn boodschap levend te houden in deze tijd. Wij bidden om zijn Geest van liefde. Moge die ons inspireren tot een houding van onbaatzuchtigheid, om bereid maken om dienstbaar te zijn aan Kerk en samenleving om heel concreet handen en voeten te geven aan Gods liefde.”

Doel van ons jeugdwerk

Binnen de Petrakerk in Harderwijk hebben we hart voor de jeugd. Samen gaan we ervoor om onze kinderen, tieners en jongeren te stimuleren zelf een relatie aan te gaan met God. We supporten hen van jongs af aan en bieden fijne, vertrouwde activiteiten voor de leeftijden van 0 tot 25 jaar. Maar ook daarna willen we iedereen een warme plek geven in Gods gemeente. Jongeren vanaf 25 jaar krijgen een eigen plek in de Kringen.

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie bestaat uit gemeenteleden die liefde voor het jeugdwerk hebben en samen betrokken zijn in de algehele organisatie hiervan. Ook onze jongerewerker en de jeugdouderlingen maken deel uit van de commissie. In Scipio kunt u vinden wie in de jeugdcommissie aan het werk is en hoe de commissie aan verschillende onderdelen van jeugdwerk handen en voeten geeft. Eens per maand vergaderen we en hopen zo met elkaar zorg te dragen voor een bloeiende lijn voor onze jeugd. We willen jeugd zien, betrokken zijn op hen, met hen onderweg zijn. Kinderen en jongeren supporten op hun geloofsweg! Broers en zussen in de Petrakerk die binnen het jeugdwerk een actieve rol hebben wil de jeugdcommissie voorzien in datgene wat zij nodig hebben om tijd en aandacht aan alle kinderen en jongeren te geven. Met de aanspreekpunten van elk onderdeel in het jeugdwerk, streven we naar het organiseren van toerusting die nodig is. Ook willen we zorgen voor de juiste methoden en materialen zodat tijd en aandacht echt naar kinderen en jongeren uit kan gaan. Goed om in deze informatiebrief te noemen is dat er 12x per jaar jeugdavonden worden georganiseerd namelijk 4 jeugddiensten, 4 thema-avonden en 4 activiteiten.

Voor de uitgebreide informatiebrief zie onderstaande link:

Informatiebrief jeugdcommissie[3515]