Op 30 november staat er een gemeentevergadering gepland met als onderwerp het synodebesluit MV en ambt. Aanvang 20:00u, vooraf inloop zoals gebruikelijk.

Ds. Melle Oosterhuis is gevraagd ons aan de hand te nemen en uit te leggen hoe de synode van het vroegere standpunt tot de huidige inzichten is gekomen. Er zal ruimte zijn om vragen te stellen en om met elkaar in gesprek te gaan.
Na de gemeenteavond zal de kerkenraad kijken naar het vervolg van het proces. Er is niets wat het noodzakelijk maakt om nu al een tijd af te spreken waarop er een besluit moet zijn genomen. De kerkenraad wil zich samen met u bezinnen op het onderwerp en die bezinning is niet afgelopen na deze gemeentevergadering, het is goed om hier de tijd voor te nemen.

De adviescommissie aan de synode heeft een aantal documenten aangeleverd die gepubliceerd staan op www.gkv.nl. Voor het gemak staan ze ook hier. U kunt, als u dat wilt, ter voorbereiding op de gemeenteavond deze documenten downloaden en doornemen.