Er is zondag 30 juni na de morgendienst een gebedsmoment voor de zieken.

Een aantal keren kreeg het gebedsteam de vraag:

“Wat kunnen we doen als gemeenteleden vragen om gebed? Hoe kunnen we daar nog meer handen en voeten aan geven?”

Als we dan met elkaar doorspraken, werd het verlangen om samen te bidden uitgesproken.

Daarom nodigen we iedereen uit om na de morgendienst nog even te blijven om met elkaar in kleine groepen te bidden.

En zo  onze broers en zussen die met ziekte te maken hebben bij Jezus te brengen.

We stellen voor te bidden in groepjes van plm. 4 mensen. Maak zelf een groepje en zoek een plekje in de kerkzaal of een van de bijzalen.

Ook als je het lastig vind om zelf hardop te bidden, voel je welkom. In je hart meebidden kan altijd. En wie weet ……vind je toch vrijmoedigheid een enkel woord te spreken.