Bijbelstudiegroep De Bijbel Door

Zondagavond om de 14 dagen bij de leden thuis.
Je bent welkom! Meer weten? Oswald Broeksema: ob-roeks@hotmail.com, tel. 0341-797003.

GroeiGroepen

Eens in de 2 à 3 weken voor iedereen van 25 – ? jaar. Groeien in geloof, groeien in gemeenschap en onderlinge liefde en groeien in getal (er is ook plaats voor jou!). Meer weten? Gerlof Boersma: gerlofboersma@gmail.com of 0341-421476

OCHTENDVROUWENVERENIGING EUDOKIA
Als je zin hebt om met ons mee te doen, van harte welkom! Uiteraard ben je ook welkom om eens een keer te komen kijken.

BIJBELSTUDIEVERENIGING: ‘SOLA SCRIPTURA’.