Kerk-zijn in Harderwijk, eensgezind, met elan en relevant voor de stad

Door Gods genade mogen we gemeente zijn van Jezus Christus. Hij is de Zoon van God, onze Redder en Heer van ons leven. Door het geloof in Jezus weten we ons aan hem en aan elkaar verbonden. Trouw aan Gods Woord en met de gaven die de heilige Geest ons geeft, willen we Jezus volgen en verlangen we ernaar steeds meer op hem te gaan lijken. Levend uit de Bron van zijn liefde willen we elke dag meebouwen aan zijn koninkrijk.
Wij geloven dat Jezus Christus zijn Kerk bouwt, dus ook onze gemeente. Hij zegt in Johannes 15:16:“Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.” Dit visiedocument geeft woorden aan ons verlangen om op die weg te gaan, ‘Samen onderweg’ als een gemeenschap met:
a. hart voor de Heer
b. hart voor elkaar als zijn volgelingen
c. hart voor zijn bevrijdend werk in de wereld

Meer lezen? Leven uit de bron.