Feest van het Koninkrijk

GEMEENTEPROJECT PETRAKERK HARDERWIJK 2019

Komende week wordt in onze gemeente een nieuw gemeenteproject gestart: Feest van het Koninkrijk.

Zes weken lang focussen we als gemeente ons op één thema en draait het in de kerkdiensten, de wijken, het kinder- en jeugdwerk en thuis om bezinning op dat ene onderwerp.

Feest van het Koninkrijk is een verdiepend gemeenteproject rond het “Onze Vader”, waarin Jezus ons vurig leert bidden om de komst van Gods Koninkrijk op aarde.

Bovendien zendt Hij ons uit om het te verkondigen. Maar hoe zit het nou met dat Koninkrijk – is het al aangebroken, of komt het nog? Hoe raakt het aan thema’s als gerechtigheid, duurzaamheid, genezing, bevrijding, vergeving, en het verstaan van Gods stem? En wat betekent het voor ons als christen- en gemeente-zijn? We zullen zien dat het Koninkrijk van God geen ongrijpbaar idee is, maar dat het alles te maken heeft met deze concrete aarde waarop we leven.

Ronald Westerbeek (1970), de schrijver van het boekje, is theoloog en oud-kerkplanter van International Christian Fellowship Amersfoort (CGK/GKV). Hij is nu verbonden aan New Wine Nederland. Eerder verschenen van hem o.a. Stromen van levend water, Werken met de gaven van de Geest in de gemeente en Feest van genade.

Het boekje is voor 10 Euro te verkrijgen op 9, 16 en 23 december in de hal van de Bethelkerk bij Aletha Boersma.

Het programma van het project ziet er zo uit, met de volgende thema-zondagen:

Week 1:   6 januari 2019    

Onze Vader in de hemel, laat uw naam worden geheiligd.

God is onze Vader en wij bidden als zijn geliefde dochters en zonen

Week 2:   13 januari 2019

Laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de   hemel.

God maakt zijn schepping heel en wij worden betrokken in die heelmaking

Week 3:   20 januari 2019

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

God brengt recht en nodigt ons uit om een gemeenschap van gerechtigheid te  zijn

Week 4:   27 januari 2019 

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is

Wij mogen leven in vrijheid – als vergeven mensen die ook elkaar vergeven

Week 5:   3 februari 2019 

En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze

God bevrijdt en nodigt ons uit om een bevrijdende gemeenschap zijn

Week 6:    10 februari 2019

Want van u is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

God maakt het waar en Hij nodigt ons uit om te leven vanuit zijn toekomst

Week 7:    Afsluiting van het project

Stille tijd thuis

Elk themahoofdstuk bestaat uit zes gedeelten, zodat je elke dag één gedeelte kunt lezen. Bij elk gedeelte staan ook persoonlijke verwerkingsvragen. De nadruk ligt op je eigen leven met God.

Wekelijks kom je bijeen in een groep of kring. De nadruk ligt op het gemeente-zijn: hoe kun je groeien als gemeenschap van Gods Koninkrijk? Je kringleider en/of wijkouderling zal de kringen samenroepen.

Voor onze ontmoetingen en gesprekken mogen we vrij gebruik maken van de materialen op de website van de NGK Voorthuizen-Barneveld.

Voor meer info zie ook: www.feestvanhetkoninkrijk.nl

Download hier de powerpoint Toerusting kringleiders FvhK 2019

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 4