Beamercommissie

Met een aantal gemeenteleden vormen we de beamercommissie. We verzorgen de beamerpresentaties tijdens de erediensten. De leden bereiden dit voor en verzorgen ook het presenteren tijdens de eredienst.

Voor gelegenheden – anders dan erediensten – waarbij ook het gebruik van de beamer gewenst is kunt u contact op nemen met de koster.

Op de PC staat PowerPoint geïnstalleerd waarvan u zelf gebruik kunt maken.

Mededelingen

Voorafgaand aan de eredienst kunnen er mededelingen worden geplaatst op de beamer die gericht zijn op de opbouw van de gemeente. Eigen kerkelijke commissies mogen de beamer aanwenden, maar ook een aankondiging van bijvoorbeeld een wijkavond of een bijbelstudie valt daar onder.

Sjabloon voor mededelingen op de beamer

Onderaan deze pagina kunt u een sjabloon-Powerpoint-presentatie van 2 dia’s downloaden, bedoeld om een mededeling te presenteren voorafgaand aan de eredienst. Deze dia is voorzien van een koptekst en een gedeelte voor de hoofdtekst. Het lettertype en de lettergrootte zijn vooraf ingesteld. Op de 1esheet enkele handgrepen. Op de 2e sheet het format dat u kunt gebruiken voor de presentatie die u wilt aanleveren.

Uw mededeling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De mededeling is gericht tot opbouw van de gemeente;
  • De mededeling beslaat maximaal 1 dia;
  • De mededeling is uiterlijk donderdagavond ingediend.

Hoe werkt het?

  • Download de presentatie onderaan deze pagina;
  • Open de presentatie en zet uw mededeling op de dia, evt. voorzien van een koptekst;
  • Verwijder de 1e sheet waar wat tekst en uitleg gegeven wordt;
  • Sla de presentatie op, met als bestandsnaam het onderwerp van uw mededeling;
  • Mail de presentatie naar beamer@petrakerkharderwijk.nl;
  • Noem in het onderwerp van uw mail de datum waarop de mededeling vertoond moet worden + het onderwerp;
  • U kunt er van uitgaan dat zonder tegenbericht uw mededeling gepresenteerd zal worden. Waar nodig neemt de beameraar contact op met de afzender;

Tenzij door u anders aangegeven, wordt de mededeling tijdens 1 ochtenddienst vertoond.
Mocht u een mededeling hebben die op meerdere zondagen vertoond moet worden dan zijn er 2 opties om dat goed te regelen:

1. stuur uiterlijk donderdagavond vóór elke betreffende zondag een mail met daarin de presentatie? (dus als u een mededeling op 3 zondagen wilt vertonen: stuur dan 3 x op de donderdag ervoor een mail)

2. Zet in ‘onderwerp’ + in de tekst van uw mail duidelijk de betreffende verschillende data dat u het gebeamd wilt hebben.
(bijv. Mededelingen senioren beamen op 2 mei + 9 mei + 16 mei)

Er zijn situaties denkbaar waarin het niet lukt om uiterlijk donderdagavond uw mededelingen in te leveren (als bijvoorbeeld een activiteit plaatsvindt op of na donderdagavond). Als dat het geval is – maar u weet wel dát er een presentatie komt – wilt u dat alvast afstemmen met de beameraar door uiterlijk donderdagavond een mail te sturen? We weten er dan van en kunnen daar op anticiperen.

beamer_sjabloon_petrakerk_harderwijk