Binnenkort wil ik, pastor Paul, graag een pilot (proef) doen met de cursus ‘Discipleship Explored. Jezus volgen. Waar draait het om?’

‘Discipelship Explored’ is een verdiepingscursus die  (nieuwe) volgelingen van Jezus verder helpt op de weg van het christelijk geloof. Deze is (net als de Alphacursus) in Engeland ontwikkeld en is daar al veel gelovigen tot zegen geweest. Inmiddels is er een nieuwe editie van verschenen die wij ook zullen gebruiken, met pakkende inleidingen op video. Tijdens acht (woensdag)avonden bestuderen we de brief aan de Filippenzen en ontdekken we de rijkdom die we in Jezus Christus ontvangen. Dit is het programma:

1.       Vertrouwen in Christus (Filippenzen 1:1-11)                      3 april

2.      Leven in Christus (Filippenzen 1:12-26)                             10 april

3.      Eensgezindheid in Christus (Filippenzen 1:27-2:11)         24 april

4.      Veranderd door Christus (Filippenzen 2:12-30)                8 mei

5.      Rechtvaardig door Christus (Filippenzen 3:1-9)                15 mei

6.      Christus kennen (Filippenzen 3:10-4:1)                              22 mei

7.      Vreugde in Christus (Filippenzen 4:2-9)                            29 mei

8.      Berusting in Christus (Filippenzen 4:10-23)                      5 juni

In een ontspannen sfeer denken we na over de betekenis van discipelschap: hoe kun je leren om in je dagelijkse leven Jezus te vertrouwen en te volgen? Christenen kunnen niet zoals de eerste leerlingen van Jezus letterlijk in de voetsporen van hun Heer stappen. Toch is het mogelijk om door Gods Geest, zijn Woord en zijn gemeente de juiste koers te houden. Jezus volgen is niet vrijblijvend – maar wel bevrijdend!

De cursus biedt een mooi vervolg op de Alphacursus of belijdeniscatechisatie, maar is in principe bedoeld voor iedereen die graag verder willen groeien in zijn geloof. Ik hoop op een mooie mix van jonge adolescenten, volwassenen en ouderen.

Bij de cursus hoort een (Nederlandstalig) boekje ‘Discipleship Explored. Jezus volgen. Waar draait het om?’

De cursus start op woensdag 3 april in de Bethelkerk. Inloop vanaf 19.30 uur. Er is dan koffie en thee. Om 19.45 uur beginnen we. En we ronden om ongeveer 21.00 uur af.

NB: In deze pilot is er plaats voor maximaal 7 deelnemers. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt! Omdat in tegenstelling tot het werkboek de filmpjes nog niet in het Nederlands beschikbaar zijn (er wordt aan gewerkt), is het van belang dat je het gesproken Engels goed genoeg kunt volgen.

Kosten: de prijs van het boekje is € 7,50. Je kunt het bij Sjemen bestellen via deze link: https://www.sjemen.nl/nl/boeken/9789032300890/discipleship-explored-werkboek

Wil je meedoen? Geef je op bij pastor Paul: paulwaterval@gmail.com

Zie hier de trailers: